Ana Sayfa / Ar Ge Merkezi

Beta Enerji

Ana Sayfa / Ar Ge Merkezi

Transformatör Elektromekanik etik değerler doğrultusunda, gelişime, yeniliğe ve değişime odaklı, fikir farklılıklarını kucaklayan, yaratıcı düşünmenin katma değere dönüşmesini destekleyen ve özendiren, insan kaynağının gücüne inanan, çalışanını önceleyen, emeğe saygı duyan bir işletmedir.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek ileri teknoloji içeren, katma değerli ürünler üretme hedefiyle 2017’de kurduğumuz AR-GE merkezimiz, 5’i yüksek lisans ve 3’ü doktora eğitimine halen devam etmekte olan toplam 32 araştırmacı ile dinamik bir yapıya sahiptir. 6 teknisyen ve 2 destek personeli ile birlikte toplamda 40 kişi ile Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Elektrik-elektronik, makine, endüstri, enerji sistemleri mühendislikleri ve matematik alanlarında disiplinler arası çalışma ortaya koyan Ar-Ge merkezimiz elektrik ve mekanik tasarım programları ile hataları minimize etmiş, proje çalışma sürelerini oldukça kısaltmış ve 3D çizim altında tasarımları standart hale getirmiştir. Çözüm ortaklığı anlamında ise HES, GES, RES ve JES yatırımlarımızı da artırarak devam ettiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda her alanda çalışmalar yürütmekteyiz.

Bugüne kadar TÜBİTAK’ta proje konusu ürün dahil olmak üzere 7 Ar-Ge projesini başarıyla tamamlamış, 2 devam eden projesi bulunmaktadır. ARGE çalışmalarımızın sonuçlarında ürün gamında mevcut olmayan, ihracata yönelik, yaygın kullanımı bulunan dolayısıyla satış potansiyeli ve katma değeri yüksek transformatörler geliştirilmektedir. Geliştirilen yenilikçi ürünler ile sektörün ihracat içindeki payının artmasına katkı sağlayacaktır. Son yıllarda firmamız güç transformatörü üretimine ağırlık vermektedir. Güç transformatörleri dışında planımızda olan farklı yatırım kalemlerimiz de bulunmaktadır.

Son 2 yıldır dijital dönüşüme oldukça önem vermekteyiz. Bu kapsamda işletmemiz de dijital alt yapılarını oluşturmaya ve güvenli, verimli, düşük maliyetli ve uluslararası standartlarda üretim yapan bir konuma ulaşmayı hedeflemektedir.