Ana Sayfa / SEÇ Politikamız

Beta Enerji

Ana Sayfa / SEÇ Politikamız

Sağlık, Emniyet Ve Çevre Politikamız

BETA ENERJİ olarak benimsemiş olduğumuz SEÇ Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. BETA ENERJİ’ nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de BETA ENERJİ’ nin koymuş olduğu çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

“Çevreye Duyarlılık“ bilinci ile sürdürülebilir kaynak kullanımını destekleyerek kaynakları verimli şekilde kullanmak, çevreyi korumak ve çevre kirliliğini önlemeyi,

BETA ENERJİ ‘yi SEÇ uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan SEÇ Yönetiminin sürekliliğini sağlamayı SEÇ politikamız olarak taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR
AHMET ÜNAL