Ana Sayfa / Kalite Politikamız

Beta Enerji

Ana Sayfa / Kalite Politikamız

Kalite politikamız;

Beta Enerji’nin müşterilerine en üst düzey kaliteyi sunma hedefi doğrultusunda şirketin her seviyesinde ve her fonksiyonundaki tüm çalışanların kalite konusundaki sorumluluğu üstlenmesi ve kaliteyi bizzat sahiplenmesi beklentisini yansıtmaktadır.

Amacımız, iş güvenliğini ön planda tutarak  çevreye saygılı, müşteri beklentilerini standartlar doğrultusunda karşılayan ürünler üreterek sürekli gelişimi  sağlamak ve sürdürülebilir bir üretim felsefesini gerçekleştirmektir.

Bu kapsamda;

  • Müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve hissedarlarımızı memnun etmek,
  •  Kaliteye dair amaç ve hedefler belirlemek, belirli aralıklarla gözden geçirmek, bunlar için gerekli kaynakları sağlamak ve yönetim sistemlerini bu amaç ve hedeflerle uyumlu bir şekilde işletmek,
  •  Üretim faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri analiz ederek gerekli önlemleri almak,
  • İş kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların azaltılması ve geri kazanılmasıyla ilgili yöntemler geliştirmek,
  • İş güvenliğine yönelik tehlikeleri ortadan kaldırmak, ramak kala yaklaşımı ile tüm riskleri değerlendirmek,güvenli çalışmaya yönelik aksiyonları planlamak ve gerçekleştirmek
  • Kalite standartlarını en yüksek seviyede tutmak, ulusal ve uluslararası ilgili yasal, sektörel ve diğer düzenlemelere uymak
  • Kalite performansında sürekli iyileştirmeler yaparak daha mükemmele ulaşmaya çalışmak,
  • Ürün tasarım ve malzeme/hizmet tedariki aşamalarında enerji performansı, çevre etkileri ve güvenli çalışma unsurlarını dikkate almak,
  • Müşteri beklentilerini doğru şekilde karşılayan, “SIFIR HATA” ilkesi doğrultusunda  ürünler üretmek,

 temel politikalarımızdır.